Videoleksjoner

Her vil jeg jevnlig publisere videoleksjoner som jeg håper bidrar til å heve dine ferdigheter
og gi inspirasjon til å implementere strukturerte kompetansehevingstiltak i din virksomet.
Behovsavklaring

Behovsavklaring

Som selger og leverandør MÅ du kjenne kundens behov!  Hvis du ikke er godt kjent med kundens behov vil du bomme både på løsningen du tilbyr kunden, og på argumentasjonen for løsningen. I tillegg vil kundens tillit til deg svekkes, for kunden opplever at du ikke har...

Du er i «tillitsbransjen»!

Du er i «tillitsbransjen»!

Du er i "tillitsbransjen"! Tillit er ikke noe du har eller får. Tillit er noe du kontinuerlig må bygge og gjøre deg fortjent til! Tillit er smøreolje i alle relasjoner, både internt og eksternt. Du som jobber med salg, må hele tiden opptre slik at du bygger tillit hos...

Hvordan nå målene dine?

Hvordan nå målene dine?

Personlig kommunikasjon er svært viktig i arbeidslivet. God, personlig kommunikasjon er sentralt for å nå nye mål. Enten du er selger, innkjøper, prosjektleder, toppleder eller mellomleder. Ditt språk, dine ordvalg, måten du spør på og lytter på. Hvordan...

Salgsprosessens 7 faser

Salgsprosessens 7 faser

7 faser i salgsprosessen Mitt forslag til salgsprosess består av 7 faser, pluss fase 0 som jeg ikke behandler her eller i min salgsopplæring. Fase 0 er bedriftens overordnede mål og strategi, og den danner fundamentet for alt videre arbeid med salg og kunder. I hver...

3 tips for å bli bedre!

3 tips for å bli bedre!

3 tips for å bli bedre!  Uansett hva du vil bli bedre i; salg, golf, forhandlinger, langrenn, eller å bake - kan du her få 3 gode tips om hva som må til.  

Hvordan bli bedre til å stille gode spørsmal?

Hvordan bli bedre til å stille gode spørsmal?

  Hvordan bli bedre til å stille gode spørsmal?  Her har jeg samlet noen gode tips til å stille gode spørsmål i forhandlinger, salg eller annen dialog. Relevant artikkel    

Share This