Salg og salgsledelse

Hva ville det bety for bedriften din om alle selgerne leverte 10% bedre i alle salgsmøter?

Med tilpassede utviklingsopplegg, riktig metodikk og god veiledning kan det være en realitet. Gjør selgerne dine enda bedre med Involvér.

Involvérs salgskurs er en effektiv blanding av teoripåfyll og praktisk salgstrening. Både teori og trening kan tilpasses spesielle behov hos kunden, slik at selgere og salgsledere får utviklet sin kompetanse på det/de mest aktuelle områder i salgsarbeidet. All trening er basert på egne produkter og egne kundecases.

Involvérs salgskurs er aller best egnet for de som selger kompliserte og avanserte produkter og tjenester til bedriftsmarkedet. I kurset legges det stor vekt på tillit, kundetilfredshet, gjenkjøp og kundeutvikling.

Selgere og salgsledere bør delta på kurset sammen, og salgsledere bør har en parallell opplæring i salgsledelse og i veilederrollen.

Temaer for salgskurs

 • Bevisstgjøring av salgets faser og oppgaver
 • Rollebalansering; selger ogrådgiver
 • Fastsetting av salgsmål
 • Aktivt kundevalg
 • Oppsøkende salg
 • Prospectingteknikker; grensesnittet markedsføring – salg
 • Møtebooking
 • Hvordan skape kontakt og tillit?
 • Spørreteknikker for å avdekke kundens behov
 • Hvordan presentere løsninger?
 • Teknikker for å behandle innvendinger
 • Avslutningsteknikker – hvordan lukke salget?
 • Kundeutvikling – hvordan pleie og utvikle kunden videre?

Temaer for kurs i salgsledelse:

 • Om salgsledelse og lederoppgaver
 • Målprosesser og fastsetting av salgsmål
 • Gjennomføring av salgstrening
 • Sambesøk med selger
 • Observasjon av og tilbakemelding til selger
 • Veilederrollen
 • Kontroll og rapportering
 • Motivasjon

Pedagogikk og gjennomføring

 • Gjennomføres kun bedriftsinternt
 • Fra 1+1 dag/2 dager til opplæringsprosesser med en-dagssamlingre fordelt over mange uker
 • Selgere og salgsledere på samme salgskurs
 • Opplæring av salgsledere parallelt med opplæring av selgere
 • Dialogbasert undervisning
 • Salgstrening i grupper på 3 eller 4
 • All salgstrening med egne produkter og kundecases
 • Gruppestørrelse opp til ca 15 personer
 • Omfattende arbeidshefte for notater
 • Maler for de ulike faser i salget
 • Maler for observasjonen av salgstreningen

Hvem passer kurset for?

Selgere som selger avanserte produkter, tjenester og løsninger. Selgere som henvender seg til både person- og bedriftsmarkedet. Eksempelvis IKT, revisjon, finansielle tjenester, forsikring, transportutstyr, produksjonsutstyr, shipping/skipsutsyr, konsulenttjenester, eiendom, bygningsartikler/-materiell, opplæringstjenester, rådgivende ingeniører. Bedrifter med minst 3-4 selgere.

Share This