Når du frem med budskapet ditt når du presenterer? Oppnår du det du vil? Lær deg bedre presentasjonsteknikk.

Et kurs for deg som er opptatt av  innhold og budskap for å påvirke tilhørerne. 

Kurset byr på bunnsolid teori, praktisk trening med video-opptak og grundige, individuelle tilbakemeldinger.

Dyktige presentatører lyttes til. Dyktige presentatører er flinkere til å påvirke og publikum husker det som blir sagt. Heldigvis er det ikke en medfødt egenskap.

Gode forberedelser er nøkkelen til suksess, og deltakerne lærer en systematisk planleggingsmodell.

Temaer

 • Håndtering av nervøsitet
 • Planlegging av presentasjoner
 • Mottakeranalyse
 • Hvordan motivere de som ikke er interessert i ditt tema?
 • Utarbeidelse av mål for presentasjonen
 • Stoffutvalg og budskapsutforming
 • Valg av presentasjonsform
 • Riktig bruk av AV-hjelpemidler
 • Riktig bruk av manus
 • Verbal og non-verbal kommunikasjon – bevisstgjøring av språk og kroppsspråk
 • Hvordan håndtere vanskelige mottakere?
 • Evaluering av egen presentasjon
 • Hvordan sikre at budskapet når frem?

Pedagogikk og gjennomføring

 • Bedriftsintern gjennomføring
 • Gruppestørrelse opp til 8 personer
 • 1+1 dag med ca en ukes mellomrom eller 2 påfølgende dager
 • Hovedsakelig teori dag 1 og trening dag 2
 • Dialogbasert undervisning
 • Individuelle fremføringer/presentasjoner (10 minutter per deltaker) av jobbrelatert tema
 • Grundig individuell tilbakemelding på fremføringer/presentasjon
 • Video-opptak
 • Deltakerne får et omfattende arbeidshefte for notater

Hvem passer kurset for?

Kurset passer for alle som skal presentere et budskap. Selgere, ledere på alle nivåer, lærere, trenere, forelesere, konsulenter, politikere, forskere, saksbehandlere, jurister, tillitsvalgte.

Share This