Kurs i kundebehandling og ledelse av kundesentre

Riktig kundebehandling er mer enn kundetilfredshet. Kundebehandling er ofte en av de potensielt sett viktigste kildene til mersalg. Utfordringen er å involvere medarbeidere på alle nivåer i salg.

Medarbeidere i bedriftens 1.-linje er bedriftens ansikt utad. De har stor betydning for kundetilfredshet, gjenkjøp og mersalg. Involvérs kurs i kundebehandling gir deltakeren konkrete tips og praktisk trening slik at de kan håndtere kunder enda bedre.

Involvérs kurs i kundebehandling er egnet for alle som har jevnlig kontakt med kunder, enten de jobber i varehandel, i en skranke eller per telefon på kundesenter.

Medarbeidere og ledere bør delta på kurset sammen.

Temaer

 • Faser i kundekontakten
 • Kontaktfasen
 • Identifisering av kunde
 • Teknikker for å avdekke kundens behov/problem
 • Riktig respons
 • Teknikker for å sikre forståelse hos kunden
 • Teknikker for å behandle misfornøyde kunder
 • Hvordan skape mersalg?
 • Mersalg i supportsamtaler
 • Bruk av skriftlig kommunikasjon og e-post
 • Samlytt/samsitt/sambesøk
 • IKT i kundebehandling

Pedagogikk og gjennomføring

 • Bedriftsintern gjennomføring
 • Grupper på inntil 16 personer
 • Medarbeidere og ledere sammen
 • Stor grad av kundetilpassning, både i innhold og gjennomføring
 • Fortrinnsvis halve eller hele dager spredt over noen uker
 • Noe dialogbasert undervisning og mye trening på kundesamtaler i grupper på 4
 • All trening basert på egne kundecases

Hvem passer kurset for?

Medarbeidere og ledere i kundeservice, kundesenter, kundemottak, call-senter, kundesupport og varehandel. Både business-to-business og forbrukermarkedet. Både i private og offentlige virksomheter.

Share This