Hvorfor Involvér!?

Den du ønsker å påvirke må du involvere. Det er utgangspunktet for Involvèr! I ledelse, salg, kundebehandling, forhandlinger og presentasjoner må du involvere den andre part for å påvirke slik du ønsker. Ved å involvere vil du også la deg selv påvirke, og på den måten lærer du og sammen utvikles bedre løsninger og beslutninger.

Birger Landmark etablerte Involvèr! I 1992, og har siden arbeidet med opplæring i selgende kommunikasjon i privat næringsliv og offentlig forvaltning. Referansene er mange og gode.

Involvèr! holder bedriftsinterne kurs og opplæringsprosesser i salg- og salgsledelse, kundebehandling og -ledelse, presentasjonsteknikk, møteledelse, samtaleteknikk og forhandlinger. I tillegg kommer kortere foredrag om de samme temaer.

Alle kursene tilpasses kundens behov og all trening i kursene er basert på deltakernes arbeidshverdag.

Involvèrs motto er: «Læring er varig endring av atferd». Skal du bevisst endre din atferd slik at du utfører dine arbeidsoppgaver enda bedre, må du trene! Les min bloggartikkel: «Slik blir du bedre«

Hvem er Birger Landmark?

Jeg er utdannet Siviløkonom BI og Diplom Eksportøkonom. Etter å ha arbeidet med salg og markedsføring i Byggfakta AS, Elkem-Formek AS, Follo Maskinsenter AS og Storebrand Finans AS, begynte jeg å undervise i markedsføring ved Wang Handelsskole og Gymnas.

Fra 1990 har jeg undervist i ulike markedsføringsfag ved høyskoler som Oslo Markedshøyskole (OMH), Norges Markedshøyskole (NMH) og Handelshøyskolen BI. Siden 1995 har jeg vært knyttet til Handelshøyskolen BI som Høyskolelektor II (20% undervisningsstilling).

I 1992 etablerte jeg Involvèr!, og har siden gjennomført et stort antall kurs og opplæringsprosesser i næringsliv og offentlig forvaltning.

Jeg ble kåret til Årets Foreleser ved BI i 2001, og ble Norgesmester i debatt i 1988.

Involvér! sine kurs er alltid spesialtilpasset. Da blir kvaliteten best og kundene mest fornøyd.

Send inn skjema eller ring tlf: 920 64 057

Kontakt

Share This