Kurs i forhandlinger og forhandlingsteknikk

Betydningen av å gjøre gode forhandlinger blir sjelden undervurdert.

Derfor bør alle som forhandler stadig forbedre seg. Alle trenger gode faglige innspill og trening. Gjør forhandlinger til et konkurransefortrinn!

I en god forhandling oppnår du det meste av det du vil, samtidig som relasjonen og tilliten mellom partene har blitt enda bedre.

Involvér! har i mange år holdt kurs i forhandlingsteknikk, både for innkjøpere og selgere. Kundene er fra både privat og offentlig sektor, og kursene er kun bedriftsinterne. Birger Landmark er fast kursholde på kurset «Innkjøpsforhandlinger – forhandlingsteknikk» som arrangeres av NIMA (Norsk Forbund for innkjøp og logistikk). Ønsker du å gå et åpent kurs, sjekk på NIMA Utdanning.

Involvérs bedriftsinterne forhandlingskurs er svært praktisk rettet. Dagen er normalt delt i ca 60% teori, diskusjoner og refleksjoner og 40% forhandlingstrening med tilbakemelding. Både teori og trening kan tilpasses spesielle behov hos kunden, slik at deltakerne får utviklet sin kompetanse på det/de mest aktuelle områder i forhandlingsarbeidet. Trening er basert på generelle forhandlingscases, men forhandlingscasene kan eventuelt skreddersys til kundens aktuelle forhandlingsutfordringer. I forhandlingstreningen forhandler deltakerne 2 mot 2 eller 2 mot 1. For å gi tilbakemeling av god kvalitet brukes enten video eller en observatør. Av og til benytter vi begge deler, men det er mer tidkrevende. Det kan være fra 4 til 16 deltakere på kurset.

Et forhandlingskurs går normalt over 2 eller 3 sammenhengende dager. Best læring vil man oppnå ved å gjennomføre kurset på 2 + 1 dag, med en mellomperiode på 3-6 uker hvor deltakerene får praktisert ny kunnskap i mellomperioden.

Kurset avsluttes med en individuell handlingsplan og en handlingplan for organisasjon/avdeling. For maksimalt utbytte av kurset er det en forutsetning at disse handlingsplanene følges opp av leder og av leders leder.

Forhandlingskursene er egnet for alle som forhandler, enten de skal selge noe, kjøpe noe, leie eller leie ut lokaler eller forhandle om andre ting.

Temaer:

 • 4 suksesskriterier for forhandlinger
 • hvordan bli en bedre forhandler?
 • forhandlinger og alternative metoder
 • forberedelser til forhandlinger, inkl sjekkliste
 • behov, mål og forhandlingsvariable
 • hva kjennetegner en god forhandling og et godt forhandlingsresultet?
 • forhandlingsprosessens faser
 • forhandlingsmøtets faster og oppgaver
 • to modeller for god kommunikasjon
 • innvendinger, motstand og konflikter
 • hvordan bli en bedre lyttter?
 • individuelle handlingsplaner
 • handlingsplan for avdeling/organisasjon

Ta kontakt med Involvèr! for en nærmere prat og konkret tilbud!

Share This