Behovsavklaring

Behovsavklaring

Som selger og leverandør MÅ du kjenne kundens behov!  Hvis du ikke er godt kjent med kundens behov vil du bomme både på løsningen du tilbyr kunden, og på argumentasjonen for løsningen. I tillegg vil kundens tillit til deg svekkes, for kunden opplever at du ikke har...
Du er i «tillitsbransjen»!

Du er i «tillitsbransjen»!

Du er i «tillitsbransjen»! Tillit er ikke noe du har eller får. Tillit er noe du kontinuerlig må bygge og gjøre deg fortjent til! Tillit er smøreolje i alle relasjoner, både internt og eksternt. Du som jobber med salg, må hele tiden opptre slik at du...
Hvordan nå målene dine?

Hvordan nå målene dine?

Personlig kommunikasjon er svært viktig i arbeidslivet. God, personlig kommunikasjon er sentralt for å nå nye mål. Enten du er selger, innkjøper, prosjektleder, toppleder eller mellomleder. Ditt språk, dine ordvalg, måten du spør på og lytter på. Hvordan du...
Sammenhengen mellom salg og markedsføring

Sammenhengen mellom salg og markedsføring

Sammenhengen mellom salg og markedsføring Markedsføring og salg må spille på samme lag, og gjøre hverandre gode. Men det som var god markedsføring for noen år siden er ikke nødvendigvis god markedsføring i 2019. Og det som var gode salgsferdigheter for noen år siden...
Salgsprosessens 7 faser

Salgsprosessens 7 faser

7 faser i salgsprosessen Mitt forslag til salgsprosess består av 7 faser, pluss fase 0 som jeg ikke behandler her eller i min salgsopplæring. Fase 0 er bedriftens overordnede mål og strategi, og den danner fundamentet for alt videre arbeid med salg og kunder. I hver...