Bli bedre i møter!

Bli bedre i møter!

Møter er ofte nødvendige for å få gode beslutninger, god involvering og god fremdrift. Men mange opplever at det er for mange møter, at de bruker for mye tid i møtene og at møtene delvis er bortkastede. Og da kan både medarbeidere og ledere lett begynne å lure på om...