Du er i «tillitsbransjen»!

Tillit er ikke noe du har eller får. Tillit er noe du kontinuerlig må bygge og gjøre deg fortjent til!

Tillit er smøreolje i alle relasjoner, både internt og eksternt. Du som jobber med salg, må hele tiden opptre slik at du bygger tillit hos kunden. Og du som er leder må sørge for at hele organisasjonen opptrer slik at kunden stadig får større tillit til dere.

Share This