Personlig kommunikasjon er svært viktig i arbeidslivet. God, personlig kommunikasjon er sentralt for å nå nye mål. Enten du er selger, innkjøper, prosjektleder, toppleder eller mellomleder. Ditt språk, dine ordvalg, måten du spør på og lytter på. Hvordan du presenterer et budskap. Hvordan du takler innvendinger og motstand. Hvordan du planlegger et møte eller en forhandling.

Share This