7 faser i salgsprosessen

Mitt forslag til salgsprosess består av 7 faser, pluss fase 0 som jeg ikke behandler her eller i min salgsopplæring. Fase 0 er bedriftens overordnede mål og strategi, og den danner fundamentet for alt videre arbeid med salg og kunder.

I hver av de 7 fasene er det en rekke oppgaver, som stiller ulike krav til selgerens ferdigheter. En god selger skal kunne bygge god kontakt og tillit, og hun skal kunne stille gode spørsmål og lytte aktivt. En god selger skal kunne presentere og argumentere på en god måte slik at kunden forstår hvordan selgers produkter dekker kundens behov. Når kunden kommer med innvendinger, skal selger behandle disse på en seriøs og imøtekommende måte, og den gode selger skal hjelpe kunden til å ta en beslutning. Og når kunden har sagt ja begynner det aller viktigste arbeidet: Kundeutvikling!

De 7 fasene kan du lære om i mine videoleksjoner. Videoen over gir deg oversikten. Og du kan i andre videoleksjoner på www.involver.no/videoleksjoner lære om ulike ferdigheter som er sentrale i kommunikasjon generelt og i salg spesielt.

Relaterte videoleksjoner vil komme etterhvert som de blir publisert.

 

Share This