Enkel modell for kommunikasjon

En enkel modell for kommunikasjon. All dialog handler om å GI informasjon og å SØKE informasjon. Den gode lederen klarer å veksle mellom rollene…

Share This