De aller fleste av oss føler på nervøsiteten før en tale, før en forhandling, før et viktig møte eller før vi skal inn i en eller annen krevende situasjon. Fra idretten kjenner vi godt til nervøsitet og har kanskje sett hvordan den har redusert en utøvers prestasjon. For at du skal kunne holde en god presentasjon eller gjennomføre en god forhandling eller et møte er det viktig at du kan kontrollere din nervøsitet.

Først må vi stille oss spørsmålet: Hvorfor blir jeg nervøs før en viktig presentasjon eller en vanskelig forhandling? Når vi har mulige svar på det kan vi se på hva vi kan gjøre med nervøsiteten.

De vanligste årsakene til nervøsitet i slike sammenhenger er

 • For dårlige forberedelser
 • For stort fokus på resultatet
 • Frykt for å være i fokus
 • Det er en uvant situasjon
 • Frykt for uventede spørsmål, kommentarer, momenter
 • Antar at andre kan mer eller er bedre forberedt enn meg
 • For stort fokus på meg selv og egne behov eller problemer
 • Generell ”prestasjonsangst”
 • Frykt for å gjøre noe feil

 

Slik kan du begrense nervøsiteten slik at du utnytter den til egen fordel:

 1. Vær godt forberedt! Tenk nøye gjennom presentasjonen, forhandlingen, møtet eller hva det er. Hva ønsker du å oppnå? Hvem skal du møte? Hva er han/hun opptatt av? Gjør eventuelle kalkyler og beregninger. Tenk gjennom ulike utfall /scenarier. Planlegg formuleringer, argumenter og spørsmål. Og tenk på hva du ikke bør si. En del av forberedelsene er også å være ute i god til møtet, slik at du ikke er unødvendig stresset fordi du er ute i siste liten.
 2. Tenk at nervøsitet er en venn. Nervøsitet er en del av kroppens forsvarsverk. Økt produksjon av adrenalin gir deg mer energi. Det er et godt tegn at du er nervøs. Nervøsiteten skjerper deg og hjelper deg til å yte bedre. Men det er klart: for stor nervøsitet vil redusere din yteevne. Derfor er det viktig å balansere og kontrollere nervøsiteten.
 3. Hold fokus på viktige oppgaver og  ferdigheter og ikke på resultatet. En del av forberedelsene er å vurdere hvilke ferdigheter som er viktige for å nå dine mål. Under forhandlingene, presentasjonen eller møtet må du være konsentrert på disse ferdighetene eller oppgavene. Konsentrer deg om dine formuleringer, argumenter, faktaformidling, spørsmål. Og vær spesielt konsentrert om å ikke snakke for mye. La den/de andre slippe til med sine kommentarer, spørsmål og synspunkter.
 4. Skap dialog så fort som mulig. Få andre i rommet til å snakke. Da får du fokus bort fra deg selv og over på andre. Samtidig får du viktig informasjon, og du fremstår som en sympatisk person som snakker med andre og ikke til andre.
 5. Hold fokus på mottakerne for presentasjonen (publikum), motparten i forhandlingen eller møtet. Lytt aktivt, still gode spørsmål, la de/den andre prate, vær flink med øyekontakt,  ta signalene, vær interessert i deres behov og interesser.
 6. Tren! Øv på forhånd. Visualiser presentasjonen eller møtet. Snakk med deg selv, gjerne høyt i et egnet rom. Venn deg til slike situasjoner ved å oppsøke situasjonene. Jo flere ganger du presenterer foran en forsamling eller forhandler desto bedre. Både for din nervøsitet og for dine ferdigheter i slike sammenhenger
 7. Nervøsitet synes ikke så godt som du tror. Det er en av hovedgrunnene til at jeg bruker video-opptak på presentasjonskurs. Deltakerne føler selv at de er nervøse og at de stammer og stotrer, men når de etterpå ser gjennom opptaket er ofte refleksjonen: ”Jeg seg jo ikke nervøs ut!”. Nettopp. Nervøsitet synes mye mindre enn du tror.

Og hvis du vil trene deg i presentasjoner, salg eller forhandlinger, så ta kontakt!

Share This