Det er mange gode grunner til å bli en bedre lytter. En av de store fordelene er at du kan lære noe av andre! Og når du lærer noe av andre blir du i stand til å ta bedre beslutninger, på jobb eller privat. 

Det kan være vanskelig å oppdage om du er en god eller dårlig lytter som E24 skriver i sin artikkel «Vanskelig å avsløre seg selv som en dårlig lytter». For å lære av andre må du selvfølgelig være åpen for andres meninger og erfaringer. Det kommer jeg tilbake til lenger ned.

Ved å lytte aktivt til andre, etablerer og utvikler du en bedre relasjon. Du oppleves som mer sympatisk, og det er igjen en fordel når du ønsker å påvirke tilbake. Ved å stille gode, utfordrende spørsmål skaper du refleksjoner og dialog som også innebærer at du påvirker den du snakker med.

Å lytte er ikke det samme som å høre! Å høre betyr at øret oppfatter noen lyder eller støy. Å lytte betyr at du er konsentrert og interessert i det som blir sagt. Og at du får med deg det som ikke blir sagt og det som blir sagt mellom linjene.

Husk at ”God kommunikasjon er å påvirke andre og å la seg påvirke av andre, slik at vi tar bedre beslutninger og får bedre relasjoner” (Birger Landmark)

Skal du ”la deg påvirke av andre” må du følge punktene under. Og kanskje enda litt mer….

 1. Hold munn
  Hvis du selv snakker, slipper ikke andre til. Hvis du avbryter andre forteller du at dine meninger er viktigere enn andres meninger.

”Du har tatt det første skrittet mot visdom når du har lært å holde munn”

Johann Wolfgang

 1. Forbered deg til å lytte

Forbered deg mentalt på at nå skal du lytte! Ta deg selv i nakken; skjerp deg hele tiden i samtalen. Les gjerne gjennom disse 8 punktene før en viktig samtale, og memorer momentene. Vær konsentrert og hold fokus på den du samtaler med.

 1. Gjør lett for den andre å prate
  Still gode spørsmål. Still ett spørsmål om gangen. Oppmuntre verbalt ved uttalelser av typen ”fortell mer”, ”dette synes jeg er interessant”, ”dette vil jeg høre mer om”. Test din forståelse. Vise empati, også når du ikke er enig i budskapet. Vær bevisst på å oppmuntre ved hjelp av ditt kroppsspråk, ved for eksempel å nikke, holde god øyekontakt, være vendt mot den andre.

Spør, spør, spør!

”Jeg har seks ærlige tjenestemenn. De lærte meg alt jeg vet. Deres navn er Hva, HvorforNår, Hvordan, Hvor og Hvem”.
Rudyard Kipling

 1. Test din forståelse
  For å unngå eller begrense misforståelser bør du teste din forståelse. Da må du spørre for å være sikker på at du har forstått din samtalepartner slik han/hun ville at du skulle forstå det. Aktuelle formuleringer kan være: ”Kan du utdype det litt”, ”Er det slik å forstå at ….?”, ”Så det du sier er altså at….?”, ”vil det si at…?”, ”jeg forstår deg slik at …… Er det riktig oppfattet?”
 2. Fjern forstyrrelser
  Gjør deg utilgjengelig for andre, f.eks ved å sette mobilen på lydløs og legge den helt bort. Fjern andre ting som kan distrahere deg, som aviser, dokumenter, PC-skjerm eller TV. Det er helt vesentlig at du er mentalt tilstede, og at du ikke lar deg forstyrre av noe.

  Husk at de største forstyrrelsene er i ditt eget hode. Normalt er vi altfor mye opptatt av egne behov/interesser/problemer. Dette forstyrrer oss så sterkt at vi ikke klarer å lytte til andre mens de snakker.

 3. Vær tålmodig
  Vent med å gi uttrykk for dine egne meninger, motargumenter, erfaringer eller forslag til løsninger. Bit det i deg og bestem deg for å la den andre prate videre. Hvis den andre stopper opp i praten, så kan du la det være stille helt til den andre fortsetter å prate. Eller du kan stille et oppfølgingsspørsmål.

  Husk at en av hovedårsakene til dårlig kommunikasjon er at vi svarer/gir tilbakespill før vi har hørt ferdig hva andre har å si. I tillegg feiler vi ofte fordi vi tror vi forstår budskapet når vi bare har hørt en del av det.

 4. Lytt fordomsfritt
  Du må lytte med et åpent sinn. Forsøk å forstå den andre, ikke minst når du ikke er enig. Aksepter at andre kan mene noe annet enn deg. Dette er kanskje det aller vanskeligste punktet. Men prøv å lytte til den andre uten å tenke på hva han eller hun har sagt og ment tidligere. Ikke tillegg den andre noen meninger basert på yrke, alder, kjønn, utdanning, stilling, politisk ståsted eller lignende. En mot-debattant, en selger, en leder, en som forhandler, eller en som bare er veldig engasjert i egen sak begynner gjerne å tenke motargumenter, løsninger eller muligheter for tidlig.

  Det er dessverre vanlig, og menneskelig, å gjøre oss opp meninger om personer og saker før vi snakker med vedkommende. Og like vanlig er det at vi tillegger andre bestemte motiver i tillegg til budskapet som formidles. Våre fordommer gjør oss til dårligere lyttere. Og dermed til dårligere samtalepartnere og beslutningstakere.

 5. Lytt med øynene også
  Se etter non-verbale signaler. Følg med på toneleie, blikk, volum, nøling, kroppsretning og ro eller uro i den andres kropp. Non-verbal kommunikasjon utgjør svært mye av den totale kommunikasjonen, men er ofte vanskelig å tolke. Så være forsiktig med å overtolke eller med å feiltolke.

 

Avslutningsvis – husk de kloke ord fra Dalai Lama:

”When You talk, you are only repeating what you already know, but when you listen, you may learn something new.”

Å lytte bedre kan du trene på – jeg skreddersyr kurs og trening basert på dine behov. Lykke til med å lytte bedre.

Ta kontakt for en uforpliktende samtale

Share This