Kjør debatt! Eller…?

Debatter om statsbudsjettet. Debatt om innvandring. Debatt om doping. Debatt om kommunesammenslåing. Debatt om strategier og veivalg. Men blir du og jeg noe klokere? Blir statsbudsjettet bedre? Blir det mindre doping? Blir det bedre beslutninger? 

Neppe. Fordi det er debatt og ikke dialog. Hva er galt med debatt? I en debatt har deltakerne bestemt seg på forhånd om hva de mener og hvorfor de mener det. De er ikke villige til å la seg påvirke av andre, og tror heller ikke at de klarer å påvirke motparten til å mene noe annet enn de gjør på forhånd. Selv om det kommer frem nye momenter, vil de ikke lytte og vurdere det som kommer av informasjon. Og jo sterke de argumenterer for egen sak, desto mer prestisje går det i saken. Det blir etter hvert umulig for deltakerne å ombestemme seg eller å moderere sine synspunkter litt. Dermed blir debatten en formålsløs utveksling av argumenter, påstander, fakta og følelser. Og hvorfor debatterer de? Eller vi?

Svært ofte er debatter ”et spill for galleriet”. Debattantene ønsker å påvirke de som hører på debatten; ikke de som deltar i den. Det er vel meningen med TV- og radiodebatter. Vi velgere som sitter og ser eller hører på er målgruppen for de som slenger argumenter på hverandre uten vilje til å lytte til det som sies av motparten. Da blir debatt til nød (dårlig) underholdning, og i svært liten grad opplysende eller lærerikt for de som ser og hører på. Og vi som ser eller hører på har jo også i stor grad bestemt oss på forhånd.

I andre sammenhenger hvor vi debatterer har vi ikke noe ”galleri” som hører på. Like fullt debatterer vi slik jeg har beskrevet over. Det er jo helt meningsløst, og det skjer i avdelingsmøter, styremøter, ledermøter, kommunestyremøter, i lunsjpauser og ved middagsbordet. Fullstendig bortkastet energi.

Og hvordan kommer vi frem til en beslutning etter en debatt? Jo, ved å bruke autoritet og ”banke gjennom” vårt syn! Ved hjelp av flertall (ved avstemninger) eller i kraft av vår stilling (posisjon) fatter vi beslutning og trer den ned over hodet på alle andre.

Forresten: Motpart? Er den jeg snakker med en motpart? En motstander? En fiende? Eller kanskje heller en ”medpart”, eller en ”medstander”? En jeg kan lære av, en jeg kan få utfordringer fra, en som får meg til å tenke annerledes, en jeg kan bryne meg på og utvikle meg sammen med. Tenker du slik får du dialog og ikke debatt. Tenker og handler du slik vil du lære, vi vil sammen finne frem til bedre løsninger og fatte bedre beslutninger. Og dermed oppnå enda bedre resultater.

Og hva er bra med dialog? I en dialog kommuniserer deltakerne med hverandre på en god måte. Og hva er god kommunikasjon.

”God kommunikasjon er å påvirke andre og å la seg påvirke av andre, slik at vi får bedre beslutninger og bedre relasjoner” (Birger Landmark).

Ideelt sett har vi i en dialog åpent sinn, lytter, reflekterer, spør, utfordrer, argumenterer og forklarer.

”When You talk, you are only repeating what you already know, but when you listen, you may learn something new”. (Dalai Lama)

Hva gjør du i din hverdag? Hva gjør dere i møter på jobben? Har du bestemt deg på forhånd, eller er du åpen for innspill og forbedringer? Kjører du debatt eller dialog?

I arbeidslivet er det helt sentralt å utnytte energien som ligger i uenigheter. Det er viktig å ikke gå inn i forhandlinger med fastlåste standpunkter. Får du innvendinger og motstand fra kunder eller medarbeidere, må du behandle den slik at begge parter kommer styrket ut av situasjonen. Det utfordrende og svært viktig å lytte fordomsfritt til andres innspill. Hvis du klarer det, vil du kunne ta bedre beslutninger og oppnå bedre resultater. I tillegg vil også relasjonene til din ”medstander” blir enda bedre! Og om du skulle ha rett i utgangspunktet, og beslutningen ikke blir bedre av dialogen, så oppnår du i større grad å forankre beslutningen og du øker sannsynligheten for at beslutningen blir gjennomført eller etterlevd.

Så ikke kjør debatt! Lær deg konstruktiv samtaleteknikk og godmøteledelse! Ta kontakt, så tar vi en dialog om hvordan dere kan bli bedre i konstruktiv dialog i din organisasjon.

Lær mer om samtaleteknikk

Share This