I mitt forrige blogginlegg skrev jeg om konstruktive tilbakemeldinger, og lovte å komme tilbake med mer konkrete tips i neste innlegg. Her kommer det:

Tipsene under gjelder for trinn 2 og 4 i malen jeg beskrev i forrige blogginnlegg, nemlig der hvor den som gir tilbakemelding gir uttrykk for sin oppfatning av den andres atferd/ ferdigheter.

Når du gir tilbakemelding:

 • Vær konstruktiv. Gi tilbakemelding for å hjelpe den andre, ikke for å hevde deg selv eller såre den andre.
 • Forutsetter enighet om ”mal”
 • Forutsetter nøyaktig observasjon/registrering. Notér det du observerer.
 • Vær så presis/konkret som mulig. Unngå generelle tilbakemeldinger. Forsøk å gjengi nøyaktig det som ble sagt eller gjort. Spør gjerne om det passer å motta tilbakemelding nå
 • Husk at tilbakemelding virker best dersom den er ønsket av den andre. Kanskje du bør motivere eller begrunne. Forbered den andre på at du vil gi en tilbakemelding. Skap en kultur for tilbakemeldinger.
 • Husk at tilbakemeldingen er subjektiv. Presiser at du gir uttrykk for dine egne meninger og bruk gjerne uttrykk som «jeg mener at…», «jeg synes at…», «jeg opplever at….». Ikke benytt uttrykk som “du gjorde…”, «du er…», «alle sier at du….»
 • Unngå formuleringer av typen «Jeg likte det du gjorde der, men……». Si heller «Jeg likte det du gjorde der (konkret på atferd/ferdighet). Og hvis du i tillegg hadde ….”
 • Tilbakemeldingen bør komme så nær hendelsen som mulig. Husk tid og sted.
 • Tilbakemelding i andres påhør forsterker tilbakemeldingen, både positivt og negativt. Vær forsiktig med tilbakemelding i plenum.
 • Gi tilbakemelding på noe som den andre kan gjøre noe med.
 • Spør om hvordan din tilbakemelding ble oppfattet av han/hun som fikk den.

Når du får tilbakemelding:

 • Vær konstruktiv. Tenk at dette er noe den andre sier for å hjelpe deg. Uten tilbakemeldinger fra andre er det vanskelig å utvikle seg.
 • Be om tilbakemelding. Vær gjerne konkret, slik at du hjelper den som du ønsker tilbakemeling fra med å observere så godt som mulig.
 • Lytt, vis oppriktig interesse for tilbakemeldingen og for den som gir deg tilbakemelding. Du skal oppmuntre den som gir deg tilbakemelding
 • Takk for at du får tilbakemelding.
 • Spør eventuelt for å få mer konkret tilbakemelding og mer informasjon/vurdering.
  Drøft alternative måter du kunne ha gjort det på. Be om forslag til hvordan du kunne ha gjort dette enda bedre.
 • Ikke begynn å forsvare deg eller forklare hvorfor du gjorde som du gjorde. Husk at tilbakemeldingen er den andres subjektive oppfatning.
 • Hvis du mener at tilbakemeldingen ikke er gitt på en konstruktiv måte, så vær selv konstruktiv dersom du ønsker å si i fra om det.
 • Velg selv hva du ønsker å legge vekt på i tilbakemeldingen. Husk imidlertid på ditt ansvar for arbeidsmiljø og resultater, og ditt ansvar for å følge vedtatt mal.

SKAP ET KLIMA FOR KONSTRUKTIV TILBAKEMELDING OG UTVIKLING!!!!

I Sommer kan du trene på å bli flinkere til å gi og ta i mot tilbakemeldinger. Tren deg på barn, venner, kollegaer, ektefelle/samboer/kjæreste.

Lykke til, og god sommer!

Share This