Du ønsker å bli bedre i jobben din! Spørsmålet er: Hvordan skal jeg gå frem? Oppskriften er i teorien enkel og velkjent.  Den er blant annet kjent fra idrett, musikk, teater og fra fagutdanning. Men praksis krever en del innsats av deg.

 

Når jeg stiller folk spørsmålet: ”Hvordan bli bedre til noe?” kommer svaret kontant: Trene! Det er det eneste riktige svaret. Og vi er kjent med det fra ulike idretter, hvor det er organisert trening med en eller flere trenere.

Men i arbeidslivet? Svaret er det samme! Du må trene i jobben din for å bli flinkere til å lede, til å selge, til å forhandle, til å presentere osv. Og det samme for å bli bedre innen ditt fag.

Det er imidlertid tre forutsetninger for å få utbytte av treningen:

  1. Du må ha et mål
  2. Du må ha en mal
  3. Du må få tilbakemelding

Med mål menes her atferdsmål. Flinkere til å være tydelig, flinkere til å spørre, flinkere til å lytte, flinkere til å involvere, eller flinkere til å ikke avbryte andre.

Med mal menes en beskrivelse, en oppskrift, en beste praksis, en template. Hvis du trener med feil mal, blir de flink til å gjøre feil! En mal kan du finne i bøker, på kurs eller kanskje på Youtube.  Du kan finne en mal ved å observere andre som er flinke til denne oppgaven/atferden. Eller dere kan diskutere dere frem til en mal på jobben. For noen oppgaver kan malen være svært detaljert, for andre oppgaver mer overordnet.

Du må få tilbakemelding på hvordan din atferd stemmer overens med malen, og på i hvilken grad du nærmer deg atferdsmålet.  Tilbakemelding kan du få fra andre (kollegaer, leder, venner, familie) eller fra deg selv (selvobservasjon og selvkorrigering)

Mange opplever at det er vanskelig å gi og motta tilbakemelding på en konstruktiv måte. Så også for det finnes det en mal, og du må trene for å bli bedre.

I Involvèr! jobber vi med å utvikle menneskers ferdigheter i f.eks salg, rådgivning, forhandlinger, kundebehandling og presentasjonsteknikk. Vi har maler for mangt og meget for slike utfordringer, og tilpasser våre maler til ulike situasjoner. Og vi lærer folk å trene riktig!

 

Ønsker du å bli bedre? Ta kontakt.

Share This