Det skal være så bra å involvere, hevdes det. Hva kan jeg oppnå ved å involvere mine medarbeidere, mine kunder eller mine forhandlingsmotparter, lurer kanskje du på?

Å involvere er en sterk måte å påvirke andre mennesker på. Ved å involvere øker dine muligheter til å få det som du selv ønsker. Du kan skape tro, refleksjon, begeistring og eierskap ved å trekke andre personer inn i samtalen på en god måte. Og du kan lære selv, og dine forslag eller ideer kan bli endra bedre om du ber andre komme med sine synspunkter, erfaringer og ønsker. Folk liker å bli involvert. Og de liker deg som involverer dem. Og ”liking” er en sterk påvirkningsfaktor.

Du kan involvere medarbeiderne dine. Og som medarbeider kan du involvere din leder.

Du har større sannsynlighet for å få til et salg, eller for å selge mer, om du involverer kunden. Og du vil oppnå mer i forhandlinger om du involverer din forhandlingsmotpart. Skal de holde en presentasjon, vil ditt budskap nå bedre frem om du lykkes med å involvere tilhørerne.

Derfor har jeg også begynt å blogge – fordi jeg vil involvere mine kunder i større grad. Jeg vil skape forståelse for konstruktiv involvering i forhandlinger og presentasjoner – da oppnår alle parter bedre effekt og resultater.

Hvordan kan du involvere? Først og fremt ved å stille gode spørsmål, og la andre slippe til i samtalen. Og da må du kanskje snakke mindre selv? Og du må helt sikkert lytte bedre! I tillegg bør du antagelig vente litt med å si klart i fra hva du selv mener. Akkurat her kommer jeg inn med gode teknikker og beste praksis.

Så oppsummert: Involvèr!

Les mer

Share This