Videoleksjoner

Her vil jeg jevnlig publisere videoleksjoner som jeg håper bidrar til å heve dine ferdigheter
og gi inspirasjon til å implementere strukturerte kompetansehevingstiltak i din virksomet.

Du er i «tillitsbransjen»!

Du er i "tillitsbransjen"! Tillit er ikke noe du har eller får. Tillit er noe du kontinuerlig må bygge og gjøre deg fortjent til! Tillit er smøreolje i alle relasjoner, både internt og eksternt. Du som jobber med salg, må hele tiden opptre slik at du bygger tillit hos...

Hvordan nå målene dine?

Personlig kommunikasjon er svært viktig i arbeidslivet. God, personlig kommunikasjon er sentralt for å nå nye mål. Enten du er selger, innkjøper, prosjektleder, toppleder eller mellomleder. Ditt språk, dine ordvalg, måten du spør på og lytter på. Hvordan...

Salgsprosessens 7 faser

7 faser i salgsprosessen Mitt forslag til salgsprosess består av 7 faser, pluss fase 0 som jeg ikke behandler her eller i min salgsopplæring. Fase 0 er bedriftens overordnede mål og strategi, og den danner fundamentet for alt videre arbeid med salg og kunder. I hver...

3 tips for å bli bedre!

3 tips for å bli bedre!  Uansett hva du vil bli bedre i; salg, golf, forhandlinger, langrenn, eller å bake - kan du her få 3 gode tips om hva som må til.  

Hvordan bli bedre til å stille gode spørsmal?

  Hvordan bli bedre til å stille gode spørsmal?  Her har jeg samlet noen gode tips til å stille gode spørsmål i forhandlinger, salg eller annen dialog. Relevant artikkel    

Enkel modell for kommunikasjon

  Enkel modell for kommunikasjon En enkel modell for kommunikasjon. All dialog handler om å GI informasjon og å SØKE informasjon. Den gode lederen klarer å veksle mellom rollene…  

Share This